கலர்கலராய் வரும்
என் கனவுகளில் எல்லாம்

நீ என்னை பார்த்து சிரிக்கும் ஒற்றை சிரிப்புக்கள் மட்டும்
ஊர்வலமாய்.....

1 கருத்துரைகள்:

Smart PC Home said...

i like toooo

Post a Comment