உன்னை
நேரில் சந்திக்காத நாட்கள்
நிறைய உண்டு -ஆனால்
உன்னை கனவில்
சந்திக்காத இரவுகள்
ஒன்று கூட
இல்லை..................

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment