என்
சுயம் தொலைந்த நிலையில்
அசுர வேகத்தில்
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன்
உன் ஞாபகங்களை
சுமந்தபடி.....

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment