நதியோர 
   நாணலை போல 
 உன் இஷ்டபடி எப்படி 
    வளைக்க முடிகிறது 
         என்னை ....

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment