உன்
ஞாபகங்களுடன்
ஓடுகிறது
           என் கடிகார முட்கள் ............

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment