என்
உள்ளங்கை முழுதும்
மருதாணிக்கோலமாய்
உன் பெயர் ......
♥ ♥

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment