நான் 
தூக்கமின்றி
புரளும் இரவுகளிலும் 
என்னை
தாலாட்டி தூங்கவைப்பது 
உன் நினைவுகளும்
நீயும் 
மட்டுமே .

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment