நான்
இறந்தாலும்
என்
கல்லறையும்
காலம் முழுக்க
காத்திருக்கும்
உன்
வருகையை
எதிர் பார்த்து


0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment