என்
அசைவுகள்
ஒவ்வொன்றையும்
பார்க்காதது போல
படம்
பிடித்து கொள்கிறது
உன்
கண்கள் ............


1 கருத்துரைகள்:

ARUN PRAKASH said...

<3nice <3

Post a Comment